| ]


Badan Pengurusan Bersama


Badan Pengurusan Bersama Pangsapuri Mawar Sari telah ditubuhkan dengan sewajarnya di bawah Akta 663 pada 11 Januari 2009 dan telah beroperasi semenjak 01 Oktober 2009.

Badan Pengurusan Bersama (Badan) merupakan sebuah pertubuhan perbadanan
(body corporate) yang kekal turun temurun serta ditubuhkan sepertimana peruntukan Seksyen 4 Akta 663.

Ahli-ahli BADAN terdiri daripada pemaju dan semua pembeli.

Badan boleh membawa Guaman dan di bawa Guaman ke atasnya.

yellowpagesFind
All Business Type Company
Location